Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

     Monografie Matematyczne    

Tom 10

Funkcje analityczne

Stanisław Saks, Antoni Zygmund

Warszawa-Lwów-Wilno 1938

Spis treści

WSTĘP TEORIA MNOGOŚCI 

§ 1, Definicje podstawowe
§ 2. Zbiory przeliczalne
§ 3. Przestrzeń topologiczna abstrakcyjna
§ 4. Zbiory domknięte i otwarte
§ 5. Zbiory spójne
§ 6. Zbiory zwarte
§ 7. Przekształcenia ciągłe
§ 8. Płaszczyzna
§ 9, Zbiory spójne na płaszczyźnie
§10. Siatki kwadratowe na płaszczyźnie
§ 11. Funkcje zespolone i rzeczywiste
§ 12. Krzywe
§ 13. Iloczyn kartezjański zbiorów 

ROZDZIAŁ I FUNKCJE ZMIENNEJ ZESPOLONEJ 

§ 1. Funkcje ciągłe
§ 2. Ciągi jednostajne i niemal jednostajnie zbieżne
§ 3. Rodziny normalne funkcyj
§ 4. Funkcje jednakowo ciągłe
§ 5. Różniczka zupełna
§ 6. Pochodna w dziedzinie zespolonej. Równania Cauchy-Riemanna
§ 7. Funkcja wykładnicza
§ 8. Funkcje trygonometryczne
§ 9. Argument
§ 10. Logarytm
§ 11. Gałąź logarytmu, argumentu i potęgi
§ 12. Kąt między półprostymi
§ 13. Styczna do krzywej
§ 14. Przekształcenia homograficzne.
§ 15. Przekształcenia podobnościowe
§ 16. Krzywe regularne
§ 17. Calka krzywoliniowa
§ 18. Przykłady 

ROZDZIAŁ II FUNKCJE HOLOMORFICZNE 

§ 1. Pochodna w dziedzinie zespolonej
§ 2. Funkcja pierwotna
§ 3. Różniczkowanie całki względem parametru zespolonego
§ 4. Twierdzenie Cauchy'ego dla prostokąta
§ 5. Wzór Cauchy'ego dla układu prostokątów
§ 6. Ciągi niemal jednostajnie zbieżne funkcji holomorficznych
§ 7. Twierdzenie Stieltjesa-Osgooda
§ 8. Twierdzenie Morery 

ROZDZIAŁ III FUNKCJE MEROMORFICZNE 

§ 1, Szereg potęgowy w kole zbieżności
§ 2. Twierdzenie Abela
§ 3. Rozwinięcie Log.
§ 4. Szereg Laurenta. Pierścień zbieżności.
§ 5. Rozwinięcia Laurenta w otoczeniu pierścieniowym
§ 6. Punkty osobliwe odosobnione
§ 7. Funkcje regularne, meromorficzne, -wymierne
§ 8. Pierwiastki funkcji meromorficznej
§ 9. Pochodna logarytmiczna
§ 10. Twierdzenie Rouche
§ 11. Twierdzenie Hurwitza
§ 12. Odwzorowanie określone przez funkcje meromorficzne
§ 13. Funkcje holomorficzne dwu zmiennych
§ 14. Twierdzenie przygotowawcze Weierstrassa 

ROZDZIAŁ IV ELEMENTARNE METODY GEOMETRYCZNE TEORII FUNKCJI 

§ 1. Przesuwanie bieguów .
§ 2. Twierdzenie Rungego.
§ 3. Gałąź logarytmu
§ 4. Wzór Jensena
§ 5. Przyrosty logarytmu i argumentu wzdłuż krzywej
§ 6. Indeks punktu względem krzywej
§ 7. Twierdzenie o residuach
§ 8. Metoda residuów w obliczaniu całek oznaczonych
§ 9. Twierdzenie i wzór Cauchy'ego dla pierścienia
§ 10. Definicja analityczna obszaru jednospójnego.
§ 11. Twierdzenie Jordana dla łamanej zamkniętej
§ 12. Definicja analityczna stopnia spójności obszaru 

ROZDZIAŁ V PRZEKSZTAŁCENIA WIERNE 

§ 1. Definicja
§ 2. Przekształcenia homograficzne
§ 3. Symetria względem okręgu
§ 4. Czynniki Blaschkego
§ 5. Lemmat Sohwarza
§ 6. Twierdzenie Riemanna
§ 7. Twierdzenie Radó
§ 8. Wzory Schwarza-Christoffela 

ROZDZIAŁ VI FUNKCJE ANALITYCZNE 

§ 1. Uwagi wstępne
§ 2. Element analityczny
§ 3. Przedłużenie analityczne wzdłuż krzywej
§ 4. Funkcja analityczna
§ 5, Odwrócenie funkcji analitycznej
§ 6. Funkcje analityczne dowolnie przedłużalne w obszarze
§ 7. Twierdzenie Poincarego-Volterry
§ 8. Funkcja analityczna jako przestrzeń abstrakcyjna
§ 9. Funkcje analityczne w otoczeniu pierścieniowym punktu
§ 10, Funkcja analityczna w otoczeniu pierścieniowym jako przestrzeń abstrakcyjna
§ 11. Punkty krytyczne
§ 12. Punkty krytyczne algebraiczne
§ 13. Twierdzenie pomocnicze algebry
§ 14. Funkcje o punktach krytycznych algebraicznych
§ 15. Funkcje algebraiczne
§ 16. Powierzchnie Riemanna 

ROZDZIAŁ VII FUNKCJE CAŁKOWITE 

§ 1. Iloczyny nieskończone
§ 2. Twierdzenie Weierstrassa o rozkładzie funkcyj całkowitych na iloczyny
§ 3 Twierdzenie Mittag-Lefflera o rozkładzie funkcyj meromorficznych na ułamki proste
§ 4. Metoda Cauchy'ego rozwijania funkcyj meromorficznych na ułamki proste
§ 5. Przykłady rozwinięć funkcyj całkowitych i meromorficznych
§ 6. Rząd funkcji całkowitej
§ 7. Zależność rzędu funkcji całkowitej od spółczynników jej rozwinięcia na szereg Taylora
§ 8. Wykładnik zbieżności pierwiastków funkcji całkowitej
§ 9. Iloczyn kanoniczny
§ 10. Twierdzenie Hadamarda
§ 11. Twierdzenie Borela o pierwiastkach funkcyj całkowitych
§ 12. Małe twierdzenie Picarda
§ 13. Twierdzenie Schottky'ego. Twierdzenie Montela. Wielkie twierdzenie Pioarda
§ 14. Twierdzenie Landau'a 

ROZDZIAŁ VIII FUNKCJE ELIPTYCZNE 

§ 1. Uwagi ogólne o funkcjach okresowych
§ 2. Rozwinięcie funkcji okresowej w szereg Fouriera
§ 3. Twierdzenia ogólne o funkcjach eliptycznych
§ 4. Funkcja
§ 5. Równanie różniczkowe funkcji
§ 6. Funkcje
§ 7. Budowanie funkcyj eliptycznych. przy pomocy funkcji
§ 8. Wyrażanie funkcyj eliptycznych przez funkcje
§ 9. Twierdzenie algebraiczne o dodawaniu dla funkcji
§ 10. Związki algebraiczne między funkcjami eliptycznymi
§ 11. Funkcja -modułowa
§ 12. Dalsze własności funkcji
§ 13. Rozwiązanie układu równań
§ 14. Całki eliptyczne 

ROZDZIAŁ IX SZEREGI DIRICHLETA 

§ 1. Funkcja
§ 2. Funkcja
§ 3. Wzory Hankela na funkcję
§ 4. Wzór Stirlinga
§ 5. Funkcja Riemanna
§ 6. Równanie funkcyjne funkcji
§ 7. Pierwiastki funkcji
§ 8. Szeregi Dirichleta  

Materiały redakcyjne  

Przedmowa, errata, skorowidz nazw, skorowidz nazwisk, skorowidz znaków, spis rzeczy 

 
Strona główna   Powrót