Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

     Monografie Matematyczne    

Tom 12

Geometria analityczna w n- wymiarach

Karol Borsuk

Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik" 1950

Spis treści

WSTĘP  

1. Przedmiot i metoda geometrii analitycznej
2. Przestrzeń kartezjańska jednowymiarowa
3. Przestrzeń kartezjańska dwuwymiarowa
4. Przestrzeń kartezjańska trójwymiarowa
5. Zbiory, funkcje, grupy 

CZĘŚĆ I Przestrzenie kartezjańskie 

1.Punkty i wektory w przestrzeniach kartezjańskich
2.Zbiory liniowe w przestrzeniacli kartezjańskich
3.Wzajemne polożenie hiperpłaszczyzn w przestrzeniach kartezjańskich
4.Wielościany i ich elementarne własności
5. Przekształcenia izometryczne przestrzeni kartezjańskich
6. Przekształcenia afiniczne przestrzeni kartezjańskich
7. Przykłady Krzywych płaskich
8. Przykłady powierzchni 

CZĘŚĆ II Przestrzenie rzutowe i przestrzenie Mobiusa 

9. Punkty i proste w przestrzeniach rzutowych
10. Hiperpłaszczyzny w przestrzeniach rzutowych
11. Stosunek anharmoniczny i przekształcenia rzutowe
12. Twory algebraiczne w przestrzeniach rzutowych
13. Zasada dwoistości
14. Przestrzenie Mobiusa 

CZĘŚĆ III Przestrzenie zespolone 

15. Ogólne własności przestrzeni zespolonych
16. Równania tworów algebraicznych w przestrzeniach zespolonych
17. Elementarne własności tworów stopnia drugiego
18. Podstawy klasyfikacji tworów stopnia drugiego
19. Klasyfikacja tworów drugiego stopnia 

Materiały redakcyjne  

Przedmowa, skorowidz nazw, skorowidz znaków, spis rzeczy, errata 

 
Strona główna   Powrót