Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

     Monografie Matematyczne    

Tom 15

Wykłady rachunku różniczkowego i całkowego

Casimir Kuratowski

Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik" 1948

Spis treści

ROZDZIA? I Ciągi i szeregi 

§1. Wstęp
§2. Ciągi nieskończone
§3. Szeregi nieskończone 

ROZDZIA? II Funkcje 

§4. Funkcje i ich granice
§5. Funkcje ciągłe
§6. Ciągi i szeregi funkcji 

ROZDZIA? III Rachunek różniczkowy jednej zmiennej 

§7. Pochodne rzędu pierwszego
§8. Pochodne rzędów wyższych 

ROZDZIA? IV Rachunek całkowy jednej zmiennej 

§9. Całki nieoznaczone
§10. Całki oznaczone
§11. Całki niewłaściwe 

Materiały redakcyjne  

Przedmowa, skorowidz nazw, spis rzeczy 

 
Strona główna   Powrót