Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

     Monografie Matematyczne    

Tom 16

Geometria wykreślna

Edward Otto

Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik" 1950

Spis treści

ROZDZIAŁ I RZUTY CECHOWANE 

§ 1. Defimcja i własności rzutu równoległego
§ 2. Rzut prostokątny i cecha punktu
§ 3, Proste równoległe
§ 4. Proste przecinające się
§ 5. Płaszczyzna
§ 6. Krawędź dwu płaszczyzn
§ 7. Rzuty prostych. prostopadłych
§ 8. Obroty i kłady
§ 9. Zastosowania 

ROZDZIAŁ II RZUTY NA DWIE P?ASZCZYZNY 

§ 10. Rzuty punktu
§ 11. Zadania
§ 12. Rzuty prostej
§ 13. Rzuty prostych. równoległych, przecinających się i skośnych
§ 14. Płaszczyzna
§ 15. Krawędź dwu płaszczyzn
§ 16. Konstrukcja obrotów i Madów w rzutach na dwie płasjzczyzny
§ 17. Rzuty prostych. i płaszczyzn prostopadłych
§ 18. Konstrukcje bez użycia śladów
§ 19. Zmiana układu
§ 20. Rzut boczny
§ 21. Cienie 

ROZDZIAŁ III KRZYWE DRUGIEGO STOPNIA 

§ 22. Punkty niewłaściwe
§ 23. Homologia, kolineacja i przeksztalcenie rzutowe
§ 24. Stosunek podziału i dwustosunek
§ 25. Twierdzenie Pappusa i zagadnienie jednoznaczności przekształceń rzutowych
§ 26. Definicje i ogólne własności krzywych stożkowych
§ 27. Konstrukcje krzywych. stożkowych
§ 28. Przekroje stożków i walców
§ 29. Własności miarowe stożkowych 

ROZDZIAŁ IV POWIERZCHNIE DRUGIEGO STOPNIA 

§ 30. Kolineacja i przekształcenie rzutowe przestrzeni
§ 31. Definicja i ogólne własności powierzchni drugiego stopnia
§ 32. Rzuty powierzchni drugiego stopnia 

ROZDZIAŁ V PRZENIKANIE POWIERZCHNI 

§ 33. Powierzchnie obrotowe
§ 34. Przykłady przenikania powierzchni 

ROZDZIAŁ VI AKSONOMETRIA 

§ 37. Definicja rzutu środkowego
§ 38. Rzut prostej
§ 39. Konstrukcje podstawowe
§ 40. Rzuty krzywych drugiego stopnia
§ 41. Konstrukcje cieni w rzutach środkowych
§ 42. Anaglify
§ 43. Fotogrametria 

ROZDZIAŁ VII PERSPEKTYWA 

 

Materiały redakcyjne  

Przedmowa, spis rzeczy, skorowidz nazw 

 
Strona główna   Powrót