Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

     Monografie Matematyczne    

Tom 22

Wektory i tensory

Wojciech Rubinowicz

Warszawa-Wrocław 1950

Spis treści

ROZDZIA? I Rachunek wektorowy i tensorowy 

§ 1. Skalary i wektory
§ 2. Dodawanie i odejmowanie wektorów
§ 3. Mnożenie wektora przez skalar
§ 4. Iloczyn skalarny wektorów
§ 5. Iloczyn wektorowy
§ 6. Przedstawienie wektorów za pomocą współrzędnych
§ 7. Definicja tensora
§ 8. Tensory symetryczne i antysymetryczne
§ 9. Własności. tensora symetrycznego
§ 10. Zmiana układu współrzędnych
§ 11. Pojęcia wektora i tensora z punktu widzenia przekształceń układów współrzędnych
§ 12. Różniczkowaiiie wektorów
§ 13. Całkowanie wektorów 

ROZDZIA? II Teoria pól 

§ 1. Pole w fizyce
§ 2. Gradient pola skalarnego
§ 3. Pola wektorowe mające potencjał
§ 4. Wydajność źródeł.
§ 5. Twierdzenie Gaussa i twierdzenie Greena
§ 6. Przedstawienie geometryczne pola wektorowego bez źródeł
§ 7. Rotacja pola wektorowego
§' 8. Twierdzenie Stokesa
§ 9. Układy krzywoliniowych. współrzędnych ortogonalnych
§ 10. Potencjał pola wektorowego.
§ 11. Źródła osobliwe pojedyncze
§ 12. Źródła podwójne
§ 13. Źródła punktowe wielokrotne i funkcje kuliste
§ 14. Wiry osobliwe
§ 15. Twierdzenie o jednoznaczności pola wektorpwego
§ 16. Pola wektorowe bez wirów, wytwarzane przez źródła przestrzenne
§ 17. Obliczenie pola wektorowego bez wirów, mającego źródła osobliwe
§ 18. Funkcja Greena a zagadnienie brzegowe dla pól wektorowych bez wirów w obszaraoh ograniozonych
§ 19. Pole wektorowe wirów przestrzennych
§ 20. Pole wektorowe wirów osobliwych
§ 21. Pola wektorowe płaskie bez zródeł i wirów przestrzennych
§ 22. Dywergencja tensorowa 

Materiały redakcyjne  

Skorowidz nazw, spis rzeczy, errata 

 
Strona główna   Powrót