Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

     Monografie Matematyczne    

Tom 30

Rachunek operatorów

Jan G Mikusiński

Warszawa 1953

Spis treści

CZĘŚĆ I ALGEBRA OPERATORÓW 

I. Pojęcie i własności splotu funkcji ciągłych
II. Twierdzenie Titchmarsha
III. Operatory
IV. Równania różniczkowe zwyczajne o współczynnikach stałych
V. Teoria obwodów elektrycznych
VI. Ogólne rozwiązania równań różniczkowych i zagadnienia brzegowe
VII. Funkcje nieciągłe 

CZĘŚĆ II RACHUNEK RÓŻNICZKOWY OPERATORÓW 

I. Funkcje operatorowe i ich pochodne
II. Funkcje wykładnicze
III. Ciągi i szeregi operatorów
IV. Równania różniczkowe ...
V. Drgania struny
VI. Równanie ciepła
VII. Funkcje Bessela
VIII. Równanie telegrafistów
IX. Pochodna algebraiczna 

CZĘŚĆ III SZKIC OGÓLNEJ TEORII RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH LINIOWYCH O WSPÓŁCZYNNIKACH STAŁYCH 

I. Równania jednorodne
II. Równania niejednorodne
III. Zastosowanie do równań różniczkowych cząstkowych 

CZĘŚĆ IV RACHUNEK CAŁKOWY OPERATORÓW 

I. Całka funkcji operatorowej i jej zastosowania
II Transformacje całkowe 

CZĘŚĆ V WZORY I TABLICE 

I. Funkcje specjalne
 

CZĘŚĆ VI LITERATURA 

 

CZĘŚĆ VII ODPOWIEDZI DO CWICZEŃ 

 

CZĘŚĆ VIII SKOROWIDZ NAZW 

 

ERRATA  

 

Materiały redakcyjne  

Okładka, przedmowa, spis treści 

 
Strona główna   Powrót