Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

     Monografie Matematyczne    

Tom 37

Funkcje rzeczywiste II

Roman Sikorski

Warszawa 1959

Spis treści

ROZDZIA? XII Przestrzenie funkcyjne 

§ 1. Przestrzenie liniowe
§ 2. Przestrzeń funkcji całkowalnych w p-tej potędze
§ 3. Inne przykłady przestrzeni Banacha
§ 4. Operacje i funkcjonały liniowe
§ 5. Funkcjonały liniowe i operacje całkowe w przestrzeni funkcji całkowalnych w p-tej potędze
§ 6. Funkcjonały liniowe w przestrzeni funkcji ciągłych
§ 7. Operacje dwuliniowe
§ 8. Splot funkcji
§ 9. Pierścienie funkcyjne
§ 10. Szeregi nieskończone
§ 11. Przestrzenie liniowe zespolone
§ 12. Uogólnienia
§ 13. Dystrybucje Sobolewa-Schwartza 

ROZDZIA?XIII Przestrzeń Hilberta. Szeregi ortogonalne 

§ 1. Przestrzenie typu H
§ 2. Układy ortogonalne
§ 3. Ortogonalizacja Schmidta. Równoważność przestrzeni Hilberta
§ 4. Szeregi ortogonalne w przestrzeniach funkcyjnych
§ 5. Przykłady układów ortogonalnych
§ 6. Zbieżność prawie wszędzie szeregów ortogonalnych 

ROZDZIA? XIV Szeregi Fouriera 

§ 1. Funkcje periodyczne
§ 2. Elementarne własności szeregów Fouriera
§ 3. Kryteria zbieżności
§ 4. Szeregi Fouriera-Stieltjesa. Wyznaczanie funkcji przez jej szereg Fouriera
§ 5. Twierdzenia o rozbieżności
§ 6. Twierdzenie Fejéra
§ 7. Absolutna zbieżność szeregów trygonometrycznych
§ 8. Funkcje o kwadracie całkowalnym
§ 9. Dystrybucje okresowe
§ 10. Uogólnienia 

ROZDZIA? XV Całki Fouriera 

§ 1. Transformaty Fouriera
§ 2. Transformaty Fouriera-Stieltjesa. Wyznaczanie funkcji przez jej transformatę
§ 3. Kryteria zbieżności całek Fouriera
§ 4. Analogon twierdzenia Fejéra
§ 5. Funkcje o kwadracie całkowalnym 

Materiały redakcyjne  

Errata, wykaz cytowanej literatury, skorowidz symboli, skorowidz nazw, skorowidz nazwisk, spis rzeczy 

 
Strona główna   Powrót