Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

     Rozprawy Matematyczne    

Tom 5

Dimensional Analysis in sampling inspection of merchandise

S Drobot, Mieczysław Warmus

Warszawa 1954

Spis treści

Tom V Dimensional Analysis in sampling inspection of merchandise 

I. Methodological remarks
II. Dimensional analysis
III. General principles of the theory
IV. Sample size
V. Aim of inspection and accordance with experience
???ЛИЗ Р?ЗМЕР?ОСТИ В ВЫБОРОЧ?ОМ ИСИЫТ??ИИ ТОВ?РОВ
(ре?юме) 

 
Strona główna   Powrót