Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

     Monografie Matematyczne    

Tom 9

Mechanika II

Stefan Banach

Warszawa-Lwów-Wilno 1938

Spis treści

ROZDZIAŁ VI STATYKA CIAŁA SZTYWNEGO 

I. Ciało swobodne.
§ 1. Ciało sztywne.
§ 2. Siła. Punkt zaczepienia siły.
§ 3. Hipotezy równowagi sił
§ 4. Przekształcanie układów sił. Zmiana punktu zaczepienia siły.
§ 5. Warunki równowagi sił.
§ 6. Grafostatyka.
§ 7. Niektóre zastosowania wieloboku sznurowego.
II. Ciało nieswobodne.
§ 8. Warunki równowagi
§ 9. Reakcje ciał stykających się.
§ 10. Tarcie
§ 11. Warunki równowagi nie zawierające reakcji.
§ 12. Równowaga ciał ciężkich podpartych.
§ 13. Siły wewnętrzne
III. Układy ciał.
§ 14. Warunki równowagi
§ 15. Układy prętów. Napięcia w prętach.
§ 16. Kratownice.
§ 17. Równowaga lin ciężkich. 

ROZDZIAŁ VII KINEMATYKA CIAŁA SZTYWNEGO 

§ 1. Przesunięcie i obrót ciała około osi.
§ 2. Przesunięcia punktów ciała w ruchu płaskim.
§ 3. Przesunięcia punktów ciała.
§ 4, Ruch postępowy i ruch obrotowy około osi.
§ 5. Rozmieszczenie prędkości w ciele sztywnym..
§ 6. Ruch chwilowy płaski.
§ 7. Ruch chwilowy przestrzenny.
§ 8. Toczenie i ślizganie.
§ 9. Składanie ruchów ciała.
§ 10. Przedstawienie analityczne ruchu ciała sztywnego.
§ 11. Rozkład przyśpieszeń. 

ROZDZIAŁ VIII DYNAMIKA CIAŁA SZTYWNEGO 

§ 1. Praca i energia kinetyczna.
§ 2. Równania ruchu. Ruch środka masy.
§ 3. Obrót około osi stałej.
§ 4. Ruch płaski.
§ 5. Kręt.
§ 6. Równania Eulera.
§ 7. Obrót ciała około punktu bez działania sił.
§ 8. Obrót ciała ciężkiego około punktu
§ 9. Ruch kuli po płaszczyźnie
§ 10. Giroskop Foucaulta 

ROZDZIAŁ IX ZASADA PRAC PRZYGOTOWANYCH 

§ 1. Układy holonomiczne skleronomiczne.
§ 2. Przesunięcia przygotowane.
§ 3. Zasada prac przygotowanych.
§ 4. Wyznaczanie położenia równowagi w polu sił.
§ 5. Współrzędne uogólnione Lagrange'a. 

ROZDZIAŁ X DYNAMIKA UKŁADÓW HOLONOMICZNYCH 

§ 1. Układy holonomiczne
§ 2. Układy anholonomiczne
§ 3. Przesunięcia przygotowane.
§ 4. Zasada d'Alemberta.
§ 5. Praca i energia kinetyczna w układach skleronomicznych
§ 6. Równania Lagrange'a pierwszego rodzaju
§ 7. Równania Lagrange'a drugiego rodzaju.
§ 8. Równania kanoniczne Hamiltona 

ROZDZIAŁ XI ZASADY WARIACYJNE MECHANIKI 

§ 1. Wariacja bez wariacji czasu.
§ 2. Zasada Hamiltona.
§ 3. Wariacja z wariacją czasu.
§ 4. Zasada Maupertuis (najmniejszego działania).  

 
Strona główna   Powrót