Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 10

Warszawa 1899

Spis treści

. Materiały redakcyjne
M. LerchUwagi o równaniu Gaussa w teoryi funkcyi gamma1-7
J. PuzynaO twierdzeniu, upraszczającemu obliczanie czynników wykładniczych w Weierstrassowej teoryi funkcyi eliptycznych8-15
W. GosiewskiO rozdziale prędkości w układzie dynamiczynm, ożywionym ruchem umiejscowionym16-24
W. GosiewskiO prawie zachowania energii i wzrostu enertii25-32
M. SmoluchowskiO przewodnictwie cieplnem gazów według dotychczasowych teoryj i doświadczeń33-64
Ł. BötterZasady rachunku iteracyjnego64-101
A. WitkowskiSprawozdanie ze spostrzeżeń magnetycznych, wykonanych w Zakopanem w lecie 1898102-112
W. Arvay
H. Komperda
O pewnych cechach charakterystycznych grupy ruchów euklidesowych113-128
E. WierzbickiOdwzorowania, nie zmieniające pół powierzchni jako przykład do teroyi niezmienników różniczkowych129-134
J. SochockiO równaniach stopnia trzeciego i czwartego135-177
S. DicksteinPrzyczynek do historyi zasad rachunku nieskończonostkowego178-192
F. MeyerO stanie obecnym teroyi niezmienników, przełożył za upoważnieniem autora S. Dickstein (Dokończenie)193-258
M. LerchDodatek do artykułu: Uwagi o równaniu Gaussa w teoryi funkcyi gamma269-270
W. Natanson
S. Dickstein
S. Kępiński
T. Estreicher
M. Rudzki
A. Witkowski
K. Żorawski
Sprawozdania z piśmiennictwa polskiego w dziedzinie nauk metematyczno-fizycznych za rok 1897.271-302
. ERRATA307-307

 
Strona główna   Powrót