Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 12

Warszawa 1901

Spis treści

. Materiały redakcyjne
K. ŻorawskiO warunkach niezmienności pewnych równań różniczkowych przy ieskończenie małych przekształceniach1-10
G. Ricci
T. Levi-Civita
Metody rachunku różniczkowego bezwzględnego i ich zastosowania11-94
Ł. BötterZasady rachunku iteracyjnego. Część III95-111
M. SmoluchowskiO nowszych postępach na polu teoryj kinetycznych mateteryi.112-135
G. MillerO pewnem twierdzeniu elementarnem w teoryi grup podstawień136-138
F. MertensZ teoryi eliminacyi139-219
M. ErnstO nowym wzorze interpolacyjnym dla widma pryzmatycznego220-224
S. DicksteinKorespodnencya Kochańskiego i Leibniza według odpisów D-ra E. Bodemanna z oryginałów, znajdujących się w Bibliotece Królewskiej w Hanowerze, po raz pierwszy do druku podana przez S. Dicksteina225-278
J. JędrzejewiczPomiary gwiazd podwójnych. Serya V, według rękopisu znajdującego się w Obserwatoryum im. Jędrzejewicza w Warszawie, ogłoszone przez R. Mereckiego.279-283
S. Dickstein
S. Kępiński
K. Żorawski
Sprawozdania z piśmiennictwa polskiego w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych za rok 1899.285-300

 
Strona główna   Powrót