Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 13

Warszawa 1902

Spis treści

. Materiały redakcyjne
A. DenizotO pewnem zagadnieniu Eulera o wahadle1-9
J. ZawidzkiStudya doświadczalne nad prężnością i składem pary podwójnych mięszaniu cieczy11-106
K. ŻorawskiO własnościach pewnej całki wielokrotnej, będące uogólnieniem dwóch twierdzeń z teoryi wirów107-153
G. MillerOn the group of isomorphisms of an abelian group155-158
A. PrzeborskiNiektóre zastosowania teoryi kongruencyj liniowych159-235
S. DicksteinKorespondencya Kochańskiego i Leibniza, według odpisów D-ra E. Bodemanna z oryginałów, znajdujących się w Bibliotece królewskiej w Hanowerze, po raz pierwszy do druku podana przez S. Dicksteina (ciąg dalszy i dokończenie)237-284
. Errata do Tomu XII i Tomu XIII284-284
R. MereckiObserwacye mikrometryczne mgławic. Część I285-339
M. RudzkiO prawie rozkładu temperatury wewnątrz ciała gazowego niebieskiego341-351
Ł. BötterZasady rachunku iteracyjnego. Część III. (dokończenie)353-371
S. Dickstein
T. Estreicher
M. Rudzki
R. Merecki
Sprawozdania z piśmiennictwa polskiego w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych za rok 1899. (dokończenie)373-396
. ERRATA. Sprostowanie błędów drukarskich.400-400

 
Strona główna   Powrót