Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 15

Warszawa 1904

Spis treści

. Materiały redakcyjne
O. NiccolettiSur les propriétés arithmétiques des fonctions analytiques1-13
G. RicciWzory zasadnicze w teoryi ogólnej rozmaitości i ich krzywizny15-22
A. GuldbergUeber simultane lineare differenzengleichungen23-28
M. ErnstObserwacye gwiazd zmiennych, zrobione w Obserwatoryum Szkoły Politechnicznej we Lwowie w roku 190229-46
M. HuberO podstawach teoryi wytrzymałości47-59
C. NeumannO pewnym gatunku całek rozpostartych na powierzchni kuli61-82
P. SchouteSur une série de cyclides parallèles de Dupin83-85
G. MillerOn the number of sets of conjugate subgroups87-90
M. LerchO liczbie klas form kwadratowych dwójkowych o wyróżniku zasadniczym dodatnim91-113
M. SmoluchowskiO metodzie podobieństwa dynamicznego i jej zastosowaniach w mechanice cieczy i gazów115-134
M. ErnstWyznaczenie kształtu pozornego sklepienia ziemskiego135-158
K. WeierstrassO przedstawialności analitycznej tak zwanych dowolnych funkcyj argumentów rzeczywistych159-195
J. RajewskiSprostowanie do artykuła "O szeregach i iloczynach warunkowo zbierznych" w t. XIV Prac mat.-fizycz.197-198
F. Gomes TeixeiraSur les fonctions alephs de Wronski199-201

 
Strona główna   Powrót