Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 16

Warszawa 1905

Spis treści

. Materiały redakcyjne
S. KalinowskiO działaniu następczem przy podwójnem załamaniu światła w cieczach elektrycznie odkształconych i przy magnetycznem skręcaniu płaszczyzny polaryzacyi w cieczach1-30
E. StephansenEine Benerkung zur Theorie der linearen Differenzengleichungssysteme mit constanten Coefficienten31-33
A. GuldbergUeber lineare homogene Differenzengleichungen derselben Art35-43
A. ŁaparewiczZastosowanie form kwadratowych dwójkowych do rozkładu liczb na czynniki pierwsze45-70
S. KępińskiO drganiach poprzecznych prętów sprężystych71-107
G. MillerTheorems relating to quotient-groups.109-112
W. GorczyńskiO sposobach wyprowadzenia prawa Kirchhoffa113-132
W. BiernackiZwierciadełka żelazna, otrzymane przez rozpylanie żelaza prądem133-150
W. BiernackiAnalizator półcieniowy w zastosowaniu do badania światła spolaryzowanego eliptycznie.151-156
G. Mittag-LefflerO przedstawieniu analitycznem jednoznacznej gałęzi funkcyi analitycznej. Przekład S. Dicksteina157-232
R. MereckiWpływ zmiennej działalności słońca na nieokresowe ruchy atmosfery ziemskiej i temperaturę powietrza strefy pozarównikowej233-266

 
Strona główna   Powrót