Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 17

Warszawa 1906

Spis treści

. Materiały redakcyjne
T. Levi-CivitaSur la recherche des solutions particulières des systèmes différentiels et sur les mouvements stationnaires.1-40
K. ŻorawskiÜber Krümmungseigenschafen der Scharen von Linienelementen.41-76
W. SierpińskiO pewnem zagadnieniu z Rachunku funkcyj asymptotycznych77-118
G. MillerGroups generated by two operators which transform each other into the same power.119-122
A. PrzeborskiO całkach nieanalitycznych równań różniczkowych liniowych o pochodnych cząstkowych rzędu pierwszego123-128
G. DobrzyńskiHypoteza van der Waalsa o stanach odpowiednich129-222
E. NatansonO przedstawieniu analitycznem jednoznacznej gałęzi funkcyi analitycznej. Przekład S. Dicksteina. Nota IV223-258
A. PrzeborskiO całkach nieanalitycznych równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych rzędu pierwszego259-264

 
Strona główna   Powrót