Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 18

Warszawa 1907

Spis treści

. Materiały redakcyjne
W. SierpińskiO sumowaniu szeregu ⅀_{n>a}^{n≤b} τ(n)f(n), gdzie τ(n) oznacza liczbę rozkładów liczby n na sumę kwadrató dwóch liczb całkowitych1-59
A. DenizotPrzyczynek do teoryi aksonometryi61-79
G. Mittag-LefflerO przedstawieniu analitycznem jednoznacznej gałęzi funkcyi analitycznej. Przekład S. Dicksteina. Nota V80-141
K. ŻorawskiNotizen aus dem Gebiete der Differentialgeometrie.142-169
W. BroniewskiZależność pomiędzy zmianą oporu elektrycznego i rozszerzalnością metali jednoatomowych171-213
W. GorczyńskiO obliczaniu sum ciepła w kaloryach gramowych215-233
G. MillerOn the groups generated by two operators of order three whose product is of order four.235-240
. Errata243-243

 
Strona główna   Powrót