Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 2

Warszawa 1890

Spis treści

. Materiały redakcyjne
J. SochockiUwagi o rozwinięciu pewnych fankcyj na szeregi1-20
W. KretkowskiPrzyczynek do teoryi eliminacyi21-32
M. RudzkiO rytmicznych oscylacyach morza33-56
J. PtaszyckiO sprowadzeniu pewnych całek Abelowych do postaci normalnéj57-74
W. NatansonO teoryi cynetycznéj zjawiska Joule'a75-92
J. KowalskiO hartowaniu szkła93-99
J. KowalskiO warunkach, którym stałe przewodnictwa cieplnego kryształów czynić zadosyć powinny100-103
H. HelmholtzTermodynamika zjawisk chemicznych. Za upoważnieniem autora przełożył F. Tomaszewski104-144
S. DicksteinO "prawie najwyszém" Hocno-Wrońskiego w matematyce. Artykuł pierwszy145-168
S. KępińskiWłasności szczególnych trójek punktów trójkąta169-219
M. BaranieckiO pewném wnioskowaniu analityczném w tomie I-ym tego wydawnictwa220-222
W. GosiewskiDowód prawa Gaussa, które dotyczy błędów przypadkowych223-227
M. CiemniewskiZ dziedziny rachunku całkowego228-242
J. Boguski
J. Zaleski
O prędkości działania chemicznego pomiędzy glinem metalicznym i ługami alkaicznemi243-244
S. DicksteinWiadmość biblioraficzna o badaniach historyczno-matematycznych w Polsce247-264
J. BielińskiStan nauk matematyczno-fizycznych za czasów Wszechnicy Wieleńskiéj. Szkic bibliograficzny265-432
P. DziwińskiRys działalności naukowéj i nauczycielskiéj Wawrzyńca Żmurki433-448
J. BoguskiSprawozdanie z działaności Pracowni Fizycznej Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie449-454
A. Hołowiński
W. Natanson
S. Dickstein
W. Gosiewski
E. Natanson
S. Kramsztyk
A. Czajewicz
W. Krauze
M. Flauma
S. Srebrny
Sprawozdania z piśmiennictwa polskiego w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych za rok 1888455-454
A. Hołowiński
W. Natanson
S. Dickstein
W. Gosiewski
E. Natanson
S. Kramsztyk
A. Czajewicz
W. Krauze
M. Flauma
S. Srebrny
Sprawozdania z piśmiennictwa polskiego w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych za rok 1889492-524
. ERRATA525-525

 
Strona główna   Powrót