Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 21

Warszawa 1910

Spis treści

. Materiały redakcyjne
W. SierpińskiO pewnej własności charakterystycznej liczb wymiernych1-6
L. LichtensteinO niektórych zastosowaniach teoryi równań całkowych liniowych7-16
W. SierpińskiUwaga do twierdzenia Riemanna o szeregach warunkowo zbieżnych17-20
W. Broniewski
A. Guntz
Opór elektryczny metali alkaicznych galu i telluru21-36
A. AxerPrzyczynek do charakterystyki funkcyi ideałowej φ (r)37-41
E. StammZur Theorie der Beziehungen Operationen.42-54
A. RosenblattReguła Lagrange'a w zagadnieniu izoperymetrycznem dla całek pojedyńczych55-60
G. MillerThe group generated by two conjoints.61-64
A. AxerBeitrag zur Kenntnis der zahlentheoretischen Funktionen μ(n) und λ(n).65-95
E. LandauÜber die Bedeutung einiger neuen Grenzwertsätze der Herren Hardy und Axer97-177
H. ArctowskiLa dynamique des anomalies climatiques.179-196
W. SierpińskiUwaga do mojej pracy: "O systematycznych rozwinięciach liczb na iloczyny nieskończone"197-198

 
Strona główna   Powrót