Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 22

Warszawa 1911

Spis treści

. Materiały redakcyjne
. Władysław Gosiewski (8 czerwca 1844- 16 kwietnia 1911)
L. LichtensteinO pewnym warunku całkowalności dwumianów różniczkowych i o twierdzeniu zasadniczem teoryi funkcyj analitycznych1-17
W. SierpińskiO pewnem twierdzeniu z teoryi mnogości i jego zastosowaniach do Analizy funkcyj nieciągłych19-23
T. BanachiewiczTablice astronomiczne dla Obserwatoryum w Warszawie25-34
K. ŻorawskiNotizen aus dem Gebiete der Differentialgeometrie. V, VI, VII.35-58
W. SierpińskiDowód elementarny twierdzenia Weierstrassa i wzoru interpolacyjnego Borela59-68
G. MillerExtension of a group by operators of orders two and four.69-71
A. AxerObliczenia asymptotyczne, odnoszące się do liczby rozkładów liczb na pary czynników bez potęg stopni danych73-102
W. SierpińskiPrzyczynek do teoryi maximów i minimów103-111
O. ToeplitzÜber allgemeine lineare Mittelbildungen.113-119
H. SteinhausKilka słów o uogólnieniu pojęcia granicy121-134
M. WolfkeZastosowanie teoryi Abbego do siatki dyfrakcyjnej135-171
W. GosiewskiSur un moyen de corriger dans le calcul de la moyenne arithmétique les valeurs suspectes de l'inconnue. 173-181

 
Strona główna   Powrót