Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 23

Warszawa 1912

Spis treści

. Materiały redakcyjne
W. SierpińskiPrzyczynek do różniczkowalności funkcyj1-11
L. LichtensteinBemerkung über die nicht linearen partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung vom elliptischen Typus. Konvergente Folgen von Lösungen. 13-16
A. RosenblattSur les surfaces algébriques irrégulières de genre linéaire p^(1) > 117-24
G. MillerGauss's Lemma and some realted group theory.25-29
W. RybczyńskiPrzyczynek do teoryi uginania promieni röntgenowskich31-50
A. RosenblattPostępy Teoryi powierzchni algebraicznych51-192
W. SierpińskiO krzywych wypełniających kwadrat193-219
. Errata223-224

 
Strona główna   Powrót