Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 24

Warszawa 1913

Spis treści

. Materiały redakcyjne
. Od redakcji
W. NatansonZasady Teoryi promieniowania1-88
T. GodlewskiO promieniotwórczych własnościach aktynu89-153
C. BiałobrzeskiTeorye dielektryków stałych155-176
W. BroniewskiO elektrycznych własnościach stopów glinu177-272
T. EstreicherKalorymetrya w nizkich temperaturach273-313
Z. ThulliePola molekularne i ich znaczenie w Teoryi magnetyznu i w Optyce315-335
S. KreutzZależności własności optycznych kryształów mieszanych od stałych optycznych i od stosunku składników337-351
K. ZakrzewskiO dyspersyi i ekstynkcyi światła w metalach353-422
N. CybulskiElektryczność zwierzęca. Prądy spoczynkowe i czynnościowe. (Model prądów czynnościowych w mięśniach)423-442

 
Strona główna   Powrót