Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 3

Warszawa 1892

Spis treści

. Materiały redakcyjne
G. MillerO całkowaniu układów równań różniczkowychcząstkowych rzędu pierwszego, liniowych i jednorodnych z jedną zmienną zależną1-32
W. GosiewskiO prawie prawdopodobieństwa układu błędów jako zdarzeń w ogóle zależnych33-48
C. RusjanO dowodzie prawa Gaussa49-51
A. StodółkiewiczO pewnej klasie równań różniczkowych rzędu pierwszego52-54
W. GosiewskiO zasadzie najprawdopodobniejszego bytu55-68
M. RudzkiO pewnej klasie równań przestępnych69-81
J. SochockiO liniach geodezyjnych82-109
W. KrauzeMetoda teleologiczna Hoene-Wrońskiego110-125
S. DicksteinUwagi o metodzie teleologicznej126-129
E. GrabowskiO zbieżności trzech szczególnych rozwinięć liczby π, podanych przez Eulera130-134
W. BiernackiZałamanie światła przez ciecze. Wyniki doswiadczeń z benzolem135-140
J. KowalskiPrzegląd niektórych nowszych postępów w dziedzinie Termodynamiki143-162
W. Natanson
W. Biernacki
O odbiciu i załamaniu światła. Teorya Sir Williama Thomsona163-178
S. DicksteinUchwały kongresu międzynarodowego bibliografii nauk matematycznych179-183
S. DicksteinDopełnienia do "Wiadomości bibliograficznej o badaniach historyczno-matematycznych" w Polsce184-186
J. BoguskiSprawozdanie z działalności Pracowni fizycznej Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie187-190
A. Hołowiński
W. Natanson
S. Dickstein
E. Natanson
S. Kramsztyk
A. Czajewski
W. Biernacki
J. Słowacki
Sprawozdania z piśmiennictwa polskiego w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych za rok 1890191-239
. ERRATA232-232

 
Strona główna   Powrót