Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 4

Warszawa 1893

Spis treści

. Materiały redakcyjne
J. PuzynaZ Teoryi n-krótnych całek określonych1-30
A. StodółkiewiczO całkowaniui równańróżniczkowych liniowych rzędu n-go pod postacią skończoną31-43
L. BirkenmajerO zasadniczych wzorach refrakcyi astronomicznej44-55
A. StodółkiewiczUogólnienie twierdzenia o przypadkach szczególnych zagadnienia Pfaffa56-62
E. SnopekO kongruencyi x^n+A_1x^(n-1)+A_2x^(n-2)+...+A_n ≡ 0 (mod. p)63-70
E. JabłońskiTeorya przemian i waryacyj kołowych zupełnych71-87
S. DicksteinO szeregach logarytmowych Wrońskiego88-94
J. SochockiZasada największego wspólnego dzielnika w zastosowaniu do teoryi podzielności liczb algebraicznych95-153
M. RudzkiO granicach atmosfery154-168
W. BiernackiO wachaniach elektrycznych w wibratorze wtórnym169-181
J. BoguskiSprawozdanie działalności Pracowni fizycznéj Muzeum Przemysłu i Rolnictwa182-184
W. Natanson
S. Dickstein
W. Gosiewski
E. Natanson
W. Biernacki
A. Witkowski
L. Birkenmajer
A. Czajewicz
M. Ciemniewski
B. Dziwiński
Sprawozdania z piśmiennictwa polskiego w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych za rok 1891185-230
. ERRATA. Do tomu IV-go. Do tomu III-go232-232

 
Strona główna   Powrót