Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 5

Warszawa 1894

Spis treści

. Materiały redakcyjne
D. HilbertO przestępności liczb e i π1-5
A. HurwitzDowód przestępności liczby e6-8
P. GordanPrzestępność liczb e i π9-12
D. HilbertO odwzorowaniu ciągłem linii na kawałku powierzchni13-14
A. StodółkiewiczO równaniu ruchu drgającego ciał lotnych jednorodnych15-20
J. PuzynaO rozwinięciach zbieżnych wewnątrz krzywych Cassini'ego21-46
J. BoguskiPrzyczynek do rachunków grafochemicznych47-54
J. ZaleskiKilka uwag o wyznaczaniu czasu i szerokości geograficznych za pomocą lunety przejściowej55-69
Z. KrygowskiO pewnej klasie funkcyj przestępnych i ich rozwijaniu na szerego Fouriera70-84
W. BiernackiBadania wstępne nad oporem iskry85-102
W. GosiewskiO metodzie najmniejszych kwadratów103-117
W. NatansonUwaga termodynamiczna o prawie Maxwella118-122
S. DicksteinO "prawie najwyższem" Hoene-Wrońskiego w matematyce. Artykuł drugi123-145
G. MillerO szeregach odwracających146-149
W. KrauzeRóżnice i różniczki wykładnicze160-168
S. DicksteinZ Wrońskiego teoryi stopni skończonych i nieskończenie małych169-174
A. StodółkiewiczO całkowaniu równań różniczkowych cząstkowych ogólnych rzędu 1-go175-182
S. DicksteinUwaga o całkowaniu równań różniczkowych, cząstkowych rzędu 1-go183-186
J. BoguskiSprawozdanie działaności Pracowni fizycznéj Muzeum Przemysłu i Rolnictwa187-190
A. Hołowiński
W. Natanson
S. Dickstein
W. Gosiewski
E. Natanson
L. Klecki
S. Kramsztyk
W. Biernacki
A. Witkowski
L. Birkenmajer
A. Czajewicz
J. Słowikowski
B. Znatowicz
Sprawozdania z piśmiennictwa polskiego w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych za rok 1892191-239
. ERRATA.242-242

 
Strona główna   Powrót