Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 6

Warszawa 1895

Spis treści

. Materiały redakcyjne
J. PuzynaO nierówności g ≥ |a0|1-4
W. LewickiO wyrażeniach symetrycznych z wartości funkcyi mod. m5-19
A. StodółkiewiczO warunkach całkowalności dla równania różniczkowego w przypadku kilku całek20-26
F. KleinRozważania porównawcze o nowszych badaniach geometrycznych przełożył S. Dickstein27-61
J. RoszkowskiStudya nad polaryzacyą katodalną62-105
F. MertensO oznaczeniu układu zasadniczego dla danego obszaru gatunkowego funkcyj algebraicznych zniennej x106-128
A. StodółkiewiczO całkowaniu równań różniczkowych cząstkowych129-138
W. GosiewskiO równaniach pola elektromagnetycznego139-145
W. BiernackiO oporze iskry elektrycznej146-150
W. FolkierskiTowarzystwo Nauk Ścisłych w Paryżu; jego początki i rozwój151-176
R. MehmkePrzyczynek do historyi machin rachunkowych177-182
B. DanielewiczPrzyczynek do metody Zeunera183-187
J. BoguskiSprawozdanie z działalności Pracowni fizycznéj Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie188-189
W. Natanson
S. Dickstein
W. Gosiewski
L. Klecki
S. Kępiński
W. Biernacki
K. Żorawski
W. Folkierski
A. Czajewicz
W. Trzciński
Sprawozdania z piśmiennictwa polskiego w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych za rok 1893191-255
. ERRATA. Do tomu VI-go. Do tomu V-go257-257

 
Strona główna   Powrót