Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 7

Warszawa 1896

Spis treści

. Materiały redakcyjne
W. GosiewskiO równaniach pola elektromagnetycznego1-5
A. StodółkiewiczO zagadnieniu Pfaffa6-11
L. BirkenmajerO pewnem Twierdzeniu z teoryi liczb12-14
F. MeyerO stanie obecnym teoryi niezmienników, przełożył S. Dickstein. Wstęp. Część pierwsza15-68
S. LiePrzyczynek do ogólnej teoryi równań różniczkowych cząstkowych dowolnego rzędu, przełożył K. Żorawski69-136
S. ZarembaPrzyczynek do teoryi funkcyi Greena137-143
W. BiernackiProsty sposób demonstrowania Hertza ze zwierciadłami144-149
M. Ernst
H. Gyldén
Teorya analityczna orbit planetarnych. Streszczenie tomu I dzieła "Traité analytique des orbites absolues des huit planètes principales"150-177
J. PaczowskiO równaniach różniczkowych, zezwalających na niekończenie małe przekształcenia178-211
W. Natanson
S. Dickstein
W. Gosiewski
S. Kępiński
W. Biernacki
T. Estreicher
A. Witkowski
K. Żorawski
M. Ernst
B. Danielewicz
W. Folkierski
L. Grabowski
Sprawozdania z piśmiennictwa polskiego w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych za rok 1894213-257

 
Strona główna   Powrót