Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 8

Warszawa 1897

Spis treści

. Materiały redakcyjne
F. MertensO sumach Gaussa1-4
W. LewickiWstęp do teoryi funkcyj modułowych eliptycznych5-43
M. ErnstO przebiegu zaćmienia słonecznego w wyższych warstwach atmosfery44-60
C. RusjanTeorya przekształcenia Pfaffa61-98
M. RudzkiO całkowaniu równań różniczkowych cząstkowych wegług Ampère'a i Darboux99-128
J. ZałuskiO pewnym sposobie przedstawienia wspólnych miejsc zerowych dwóch równań algebraicznych f (x,y) = 0, y (x,y) = 0129-138
F. MeyerO stanie obecnym teoryi niezmienników, przełożył S. Dickstein. Część druga A139-177
W. GosiewskiO atrakcyi178-191
W. Natanson
S. Dickstein
W. Gosiewski
E. Natanson
S. Kępiński
W. Biernacki
T. Estreicher
M. Rudzki
A. Witkowski
K. Żorawski
M. Ernst
Sprawozdania z piśmiennictwa polskiego w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych za rok 1894193-243

 
Strona główna   Powrót