Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 9

Warszawa 1898

Spis treści

. Materiały redakcyjne
S. ZarembaZastosowanie metody Picarda do równań rózniczkowych cząstkowych o trzech zmiennych1-27
F. MertensO przestępności licze e i π28-45
L. PodlaskiO tłumieniu się drgań w ośrodkach doskonale sprężystych46-60
C. RusjanTeorya przekształceń Pfaffa (Dokończenie)61-102
L. SilbersteinTeorya molekularna przewodników elektrycznych I-ej klasy103-116
W. GosiewskiO prawie prawdopodobieństwa błędów117-130
S. ZarembaO zasadzie Dirichleta131-138
S. KępińskiO peryodach całek hypereliptycznych rodzaju p = 2139-163
W. ArvayOznaczenie paru granic w teoryi powierzchni164-169
E. WierzbickiStreszczenie dzieła Liego: "Geometrya przekształceń stycznościowych"170-212
Z. KrygowskiPrzyczynek do teoryi funkcyj o obszarach osobliwych213-221
F. MeyerO stanie obecnym teoryi niezmienników, przełożył S. Dickstein. II. (Ciąg dalszy ) B,a,b,C,a222-241
W. Natanson
S. Dickstein
W. Gosiewski
L. Klecki
S. Kępiński
W. Biernacki
T. Estreicher
M. Rudzki
A. Witkowski
K. Żorawski
Sprawozdania z piśmiennictwa polskiego w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych za rok 1896243-275
. ERRATA. Do tomu VIII-go280-280

 
Strona główna   Powrót