Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Pisma Mariana Smoluchowskiego

Tom 1

Kraków 1924

Spis treści

. Strona tytułowa - Tom Pierwszy
W. Natanson
J. Stock
Od Redakcji
. Przedmowa - Préface
M. SmoluchowskiÜber die innere Reibung in nicht wässerigen Lösungen1-4
M. SmoluchowskiAkustische Untersuchungen über die Elastizität weicher Körper5-35
M. SmoluchowskiRecherches sur la dépendence entre le rayonnemenl d'un corps et la nature du milieu environnant36-39
M. SmoluchowskiRecherches sur une loi de Clausius au point de vue d'une théorie générale de la radiation40-51
M. SmoluchowskiElectrification of air by Röntgen rays52-55
M. SmoluchowskiConductance produced in gases by Röntgen rays, by ultra-violet light, and by Uranium, and some consequences thereof56-79
M. SmoluchowskiOn electric equilibrium between Uranium and an insulated metal in its neighbourhood80-82
M. SmoluchowskiÜber Wärmeleitung in verdünnten Gasen83-112
M. SmoluchowskiÜber den Temperatursprung bei Wärmeleitung in Gasen113-138
M. SmoluchowskiOn Conduction of heat by rarefied gases139-155
M. SmoluchowskiNeuere Untersuchungen über die Wärmeleitung in Gasen156-164
M. Smoluchowski0 przewodnictwie cieplnem gazów według dotychczasowych teoryj i doświadczeń165-199
M. SmoluchowskiWeitere Studien über den Temperatursprung bei Wärmeleitung in Gasen200-216
M. Smoluchowski0 atmosferze ziemi i planet217-247
M. Smoluchowski0 wynikach nowszych badań nad promieniowaniem248-262
M. SmoluchowskiÜber die Atmosphäre der Erde und der Planeten263-278
M. Smoluchowski0 nowszych postępach na polu kinetycznych teoryj materji279-305
M. SmoluchowskiSur les phénomènes aérodynamiques et les effets thermiques qui les accompagnent306-345
M. Smoluchowski0 metodzie podobieństwa dynamicznego i jej zastosowaniach w mechanice cieczy i gazów346-368
M. SmoluchowskiOn the principles of Aerodynamics and their application, by the method of dynamical similarity, to some special problems369-383
M. SmoluchowskiPrzyczynek do teorji endosmozy elektrycznej i kilku pokrewnych zjawisk384-402
M. SmoluchowskiContribution à la théorie de l'endosmose électrique et de quelques phénomènes corrélatifs403-420
M. SmoluchowskiÜber Unregelmässigkeiten in der Verteilung von Gasmolekülen und deren Einfluβ auf Entropie und Zustandsgleichung421-435
M. Smoluchowski0 powstawaniu żył podczas wypływu cieczy436-449
M. SmoluchowskiSur la formation des veines d'efflux dans les liquides450-462
M. SmoluchowskiZur theorie der elektrischen Kataphorese463-467
M. Smoluchowski0 średniej swobodnej drodze cząsteczek gazu i o jej związku z teorją dyfuzji468-478
M. SmoluchowskiSur le chemin moyen parcouru par les molécules d'un gaz et sur son rapport ayec la théorie de la diffusion479-489
M. SmoluchowskiZarys kinetycznej teorji ruchów Browna i roztworów mętnych490-514
M. SmoluchowskiZur kinetischen Theorie der Brownschen Molekularbewegung und der Suapensionen515-538
M. SmoluchowskiPrzyczynek do teorji ruchów cieczy lepkich, zwłaszcza zagadnień dwuwymiarowych539-554
M. SmoluchowskiContribution à la théorie du mouvement des liquides visqueux; en particulier des problèmes en deux dimensions555-569
M. SmoluchowskiTeorja kinetyczna opalescencji gazów w stanie krytycznym oraz innych zjawisk pokrewnych570-588
M. SmoluchowskiMolekular-kinetische Theorie der Opaleszenz von Gasen im kritischen Zustande, sowie einiger yerwandter Erscbeinungen589-609
. Spis rzeczy - Table des matières611-612

 
Strona główna   Powrót