Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Banach Center Publications

Tom 2

Warszawa 1977

Spis treści

H. Rasiowa
L. Banachowski
A. Kreczmar
G. Mirkowska
A. Sławicki
An introduction to algorithmic logic. Metamathematical investigations in the theory of programs7-99
W. Bartol
Z. Raś
A. Skowron
Theory of computing systems101-165
A. BlikleAn analysis of programs by algebraic means167-213
W. Marek
W. Lipski
On information storage and retrieval systems215-259

 
Strona główna   Powrót