Polish Virtual Library of Science

    Mathematical Collection
 

 Send your comments on adress bwm@icm.edu.pl

Monografie Matematyczne
1S. BanachThéorie des opérations linéaires
2S. SaksThéorie de l'intégrale
3C. KuratowskiTopologie I
4W. SierpińskiHypothèse du continu
5A. ZygmundTrigonometrical series
6H. Steinhaus
S. Kaczmarz
Theorie der Orthogonalreihen
7S. SaksTheory of the integral
8S. BanachMechanika I
9S. BanachMechanika II
10S. Saks
A. Zygmund
Funkcje analityczne
11W. SierpińskiZasady algebry wyższej
12K. BorsukGeometria analityczna w n- wymiarach
13W. SierpińskiDziałania nieskończone
14W. SierpińskiRachunek nieskończony
15C. KuratowskiWykłady rachunku różniczkowego i całkowego
16E. OttoGeometria wykreślna
17S. BanachWstęp do teorii funkcji rzeczywistych
18A. MostowskiLogika matematyczna
19W. SierpińskiTeoria liczb
20C. KuratowskiTopologie I
21C. KuratowskiTopologie II
22W. RubinowiczWektory i tensory
23W. SierpińskiAlgébre des ensembles
24S. BanachMechanics
25W. NikliborcRównania różniczkowe I
26M. StarkGeometria analityczna
27C. Kuratowski
A. Mostowski
Teoria mnogości
28S. Saks
A. Zygmund
Analytic functions
29F. LejaFunkcje analityczne i harmoniczne
30J. MikusińskiRachunek operatorów
31W. ŚlebodzińskiFormes extérieures et leurs applications
32S. MazurkiewiczPodstawy rachunku prawdopodobieństwa
33A. WalfiszGitterpunkte in mehrdimensionalen Kugeln
34W. SierpińskiCardinal numbers
35R. SikorskiFunkcje rzeczywiste I
36K. MaurinMetody przestrzeni Hilberta
37R. SikorskiFunkcje rzeczywiste II
38W. SierpińskiTeoria liczb II
39S. Gołąb
J. Aczél
Funktionalgleichungen der Theorie der geometrischen Objekte
40W. ŚlebodzińskiFormes extérieures et leurs applications
41R. Sikorski
H. Rasiowa
The mathematics of metamathematics
42W. SierpińskiElementary theory of numbers
43J. SzarskiDifferential inequalities
44K. BorsukTheory of retracts
45K. MaurinTheory of Hilbert spaces
46M. KuczmaFunctional equations in a single variable
47D. Przeworska-Rolewicz
S. Rolewicz
Equations in linear spaces
48K. MaurinGeneral eigenfunction expansions and unitary representations
49A. AlexiewiczAnaliza funkcjonalna
50K. BorsukMultidimensional analytic geometry
51R. SikorskiAdvanced calculus. Functions of several variables
52W. ŚlebodzińskiExterior forms and their applications
53M. KrzyżańskiPartial differential equations of second order I
54M. KrzyżańskiPartial differential equations of second order II
55Z. SemadeniBanach spaces of continous functions
56S. RolewiczMetric linear spaces
57W. NarkiewiczElementary and analytic theory of algebraic numbers
58C. Bessaga
A. Pełczyński
Selected topics in infinite dimensional topology
59K. BorsukTheory of shape
60R. EngelkingGeneral topology
61J. Dugundji
A. Granas
Fixed point theory
62W. NarkiewiczClassical problems in number theory

             Back