Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

     Rozprawy Matematyczne    

Tom 1

Z teorii dźwigarów cienkościennych o przekroju otwartym, obciążonych równomiernie

Jerzy Nowiński

Warszawa 1952

Spis treści

Tom I Z teorii dźwigarów cienkościennych o przekroju otwartym, obciążonych równomiernie 

1. Wstęp
2. Uwagi ogólne
3. Równania równowagi
4. Rozwiązanie zagadnienia na wartości brzegowe
5. Układy samozrównoważone naprężeń
6. Skręcanie
7. Zginanie
7.1. Działanie obciążenia poprzecznego o momencie równym Mx (z)
7.2. Działanie obciążenia poprzecznego o momencie równym My(z)
8. Zginanie połączone ze skracaniem
9. Naprężenia według teorii przybliżonej
10. Bibliografia 

 
Strona główna   Powrót