Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 25

Warszawa 1914

Spis treści

. Treść Tomu XXV - Tables des matières du Tome XXV
J. DanyszO promieniach β pierwiastków promieniotwórczych z grupy radu1-10
L. WertensteinO odskoku promieniotwórczym11-26
M. WolfkeO powstawaniu obrazów optycznych w mikroskopie27-53
J. KrooZasady Mechaniki statystycznej55-104
S. LoriaO refrakcyi i dyspersyi światła w gazach105-172
W. RybczyńskiSpółczesne teorye powstawania promieni Röntgena173-186
M. SmoluchowskiO fluktuacyach termodynamicznych i ruchach Browna187-263

 
Strona główna   Powrót