Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 27

Warszawa 1916

Spis treści

. Treść Tomu XXVII - Tables des matières du Tome XXVII
S. StraszewiczPrzyczynek do teoryi mnogości wypukłych1-10
S. MazurkiewiczPrzykład zbioru domkniętego, punktokształtnego, mającego punkty wspólne z każdą prostą, przecinającą pewien obszar domknięty11-16
W. SierpińskiSur une méthode de numéroter toutes les valeurs extrêmales d'une fonction arbitraire17-18
S. RuziewiczO funkcyach ciągłych, monotonicznych, posiadających pantachiczne przedziały stałości19-31
W. SierpińskiO mierze Lebesgue'a33-67
S. DicksteinWzór całkowy Wrońskiego69-75
W. SierpińskiO krzywej, której każdy punkt jest punktem rozgagałęzienia77-86
S. MazurkiewiczKonstrukcya funkcyi różniczkowalnej, mającej wszędziegęsty zbiór przedziałów stałości87-91
A. RosenblattO pewnych całkach układów dwóch równań różniczkowych zwyczajnych rzędu pierwszego w otoczeniu istonie osobliwego miejsca układu93-138
R. WitwińskiO układach odwracalnych powierzchni potrójnie ortogonalnych139-194
S. MazurkiewiczO związku między istnieniem granicy lim_{Δx=0} ((Δ^n f(x))/(Δx^n))x=x_0 ciągłością funkcyi f(x)195-201
W. SierpińskiKontynuum liniowe jako mnogość abstrakcyjna203-227

 
Strona główna   Powrót