Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 28

Warszawa 1917

Spis treści

. Treść Tomu XXVIII - Tables des matières du Tome XXVIII
W. GąsiorowskiO niezmiennikach różniczkowych krzywych sferycznych i układów takich krzywych w grupie obrotów kuli w sobie. Über die Differentialinvarianten der sphärischen Kurven und Kurvenscharen bei der Gruppe der Bewegungen der Kugel in sicht selbst.1-36
R. WitwińskiO powierzchniach algebraicznych, zawierających dwa pęki krzywych wymiernych37-48
J. RudnickiBadanie pewnego szczególnego typu wzrastania funkcyi49-77
S. MazurkiewiczO pierwszej pochodnej uogólnionej79-85
C. MüntzZ Geometryi rzutowej analitycznej. Zur projektiven analytischen Geometrie.86-100
R. WitwińskiSur le problème de Ribaucour.101-108
S. MazurkiewiczO niesumowalnych szeregach potęgowych i trygonometrycznych109-118
R. WitwińskiBadanie z teoryi odkształceń nieskończenie małych powierzchni prostoliniowych119-150
M. HamburgerO rozwiązaniach osobliwych równań różniczkowych algebraicznych rzędu pierwszego. Przekład S. Dicksteina151-193
A. DenizotO zagadnieniu de Saint-Venanta195-212
A. RajchmanO różniczkowalności szeregów Fouriera wyraz za wyrazem213-220

 
Strona główna   Powrót