Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 30

Warszawa 1919

Spis treści

. Materiały redakcyjne
. Józef Puzyna (1856 - 1919)
J. KrooPrzyczynek do teoryi dyspersyi i magnetorotacyi światła w gazach1-18
A. RajchmanO szeregach trygonometrycznych, sumowalnych metodą Poissona19-88
W. SierpińskiO pewnem uogólnieniu zbiorów Borela89-94
H. MüntzTeorya ogólna bezpośredniego rozwiązywania równań95-119
J. RudnickiFunkcya nadwykładnicza ℰ(α,x) w zależności od parametru α121-137
S. MazurkiewiczStudya teratologiczne z teoryi mnogości. I. O pewnym łuku prostym139-161
W. SierpińskiO pewnej definicyi całki, równoważnej całce Lebesgue163-173
A. RosenblattSur les problèmes irréguliers du calcul des variations175-191
A. PlamitzerÜber mehrdeutige Verwandtschaften auf unikursalen Trägern193-224
S. MazurkiewiczO związku między istnieniem drugiej pochodnej uogólnionej a ciągłością funkcyi225-242

 
Strona główna   Powrót