Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 31

Warszawa 1920

Spis treści

. Treść Tomu XXX - Tables des matières du Tome XXX
A. RosenblattUn théorème sur l'inversion des fonctions de variables réelles1-11
A. RosenblattRemarque à la note précédente13-15
W. SierpińskiCzy "Basis" Hamela jest mierzalna?17-22
R. WitwińskiO pewnych powierzchniach, które są uogólnieniem powierzchni minimalnych23-30
S. RuziewiczO niestosowalności zasadniczego twierdzenia Rachunku całkowego do funkcyj, mających pochodne nieskończone31-34
H. MineurSur les solutions discontinues d'une classe d'équations fonctionnelles35-94
A. RosenblattSur un lemme de choix et son application à la théorie du potentiel95-127
A. PlamitzerO wieloznacznych odpowiedniościach inwelucyjnych o jednobieżnych podstawach128-140

 
Strona główna   Powrót