Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 32

Warszawa 1922

Spis treści

. Treść Tomu XXXII - Tables des matières du Tome XXXII
C. MüntzBau und Spektrum des H2+ Jons1-16
K. AbramowiczO pewnej własności grupy automorficznej (2,4,5)17-23
R. WitwińskiO przekształceniu kwadratowem uogólnionem i jego zastosowaniu do badania trzeciego rzędu o czterech punktach podwójnych25-31
L. InfeldFale świetlne w teorji względności.33-67
A. PlamitzerO inwolucyjnych pękach krzywych płaskich.69-79
B. Kalicun-ChodowickiPrzyczynek do konstrukcji elementów styczności i środków krzywizn jednobieżnych krzywych płaskich przy pomocy Geometrji kinetycznej.81-105
D. MenchoffSur un ensemble des lignes cantoriennes107-111
B. RiemannO hypotezach, które służą za podstawę Geometrji. Przełożył S. Dickstein. Z przypisami Wł. Gosiewskiego, H. Webera i tłumacza (wydanie drugie)113-143

 
Strona główna   Powrót