Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 40

Warszawa 1933

Spis treści

. Treść Tomu XL - Tables des matières du Tome XL
W. ŚlebodzińskiStudja z teorji afinorów skośnie symetrycznych i niezmienników całkowych1-46
M. KernerGewöhnliche differentialgleichungen der allgemeinen Analysis47-67
S. LubelskiÜber die Teiler der Form x²+Dy², II69-95
A. WundheilerGeometrja reonomiczna. Mechanika bezwzględna97-142
S. WigertSur le produit Γ (s/2) ∑(α_n/n^s)143-148
A. WalfiszÜber die Koeffizienten einiger Modulformen149-155
W. HurewiczÜber Einbettung topologischer Räume in Cantorsche Mannigfaltigkeiten157-161
M. BiernackiSur l'equation différentielle x''+A(t)x=0163-171

 
Strona główna   Powrót