Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Pisma Mariana Smoluchowskiego

Tom 3

Kraków 1928

Spis treści

. Strona tytułowa - Tom Trzeci
W. NatansonOd Redakcji
M. SmoluchowskiLord Kelvin1-15
M. SmoluchowskiEwolucja teorji atomistycznej16-30
M. SmoluchowskiAtomistyka współczesna31-42
M. SmoluchowskiLiczba i wielkość cząstek i atomów43-59
M. SmoluchowskiDzisiejszy stan teorji atomistycznej60-73
M. SmoluchowskiUwagi o pojęciu przypadku w zjawiskach fizycznych74-86
M. SmoluchowskiÜber den Begriff des Zufalls und den Ursprung der Wahrscheinlichkeitsgesetze in der Phzsik87-108
M. SmoluchowskiMaurycy Rudzki jako geofizyk109-123
M. SmoluchowskiZnaczenie nauk ścisłych w wykształceniu ogólnem124-131
M. SmoluchowskiKarol Olszewski; ein Gelehrtenleben132-137
M. SmoluchowskiKobiety w naukach ścisłych138-152
M. SmoluchowskiPrzedmiot, zadanie, metoda oraz podział fizyki153-204
M. SmoluchowskiKierunki i zagadnienia fizyki dzisiejszej205-222
M. SmoluchowskiZarys dziejów fizyki w Polsce223-230
M. SmoluchowskiOrganizacja i działalność zakładów fizycznych231-236
M. SmoluchowskiKilka uwag o analogjach fizycznych, zwłaszcza w teorjach prądów elektrycznych, prądów cieplnych i zjawiska dyfuzji237-245
M. SmoluchowskiElektrishce Endosmose und Strömungsströme246-346
. Uzupełnienie bibljograficzne347-348
. Errata348-348
. Spis rzeczy - Table des matières349-349

 
Strona główna   Powrót