Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Banach Center Publications

Tom 48

Warszawa 1999

Spis treści

. Preface, Contents1-7
S. WielgusThe Finnish-Polish-Ukrainian Summer School in Complex Analysis. Opening addres9-10
F. GehringCharacterizations of quasidisk11-41
K. HagWhat is a disk43-53
J. VäisäläThe free quasiworld. Freely quasiconformal and related maps in Banach space55-118
T. IwaniecNonlinear analysis and quasiconformal mappings from the perspective of PDE119-140
D. Partyka
K. Sakan
J. Zając
The harmonic and quasiconformal extension operator141-177

 
Strona główna   Powrót