Polish Virtual Library of Science

    Mathematical Collection
 

 Send your comments on adress bwm@icm.edu.pl

     Monografie Matematyczne    

Volume 29

Funkcje analityczne i harmoniczne

Franciszek Leja

Warszawa-Wrocław 1952

Contents

CZĘŚĆ I LICZBY I FUNKCJE ZESPOLONE 

I. Liczby zespolone
II. Zbiory punktów na płaszczyźnie
III. Funkcje zmiennej zespolonej
IV. Funkcje analityczne 

CZĘŚĆ II CA?KI FUNKCJI ZESPOLONYCH 

V. Całki funkcji ciągłych
VI. Twierdzenie całkowe Cauchy'ego
VII. Wzór całkowy Cauchy'ego i zastosowania 

CZĘŚĆ III W?ASNOŚCI OGÓLNE FUNKCJI ANALITYCZNYCH 

VIII. Wnioski ogólne funkcji analitycznych
IX. Punkty osobliwe i residua
X. Przedłużenia analityczne. Funkcje wieloznaczne 

CZĘŚĆ IV PEWNE KLASY FUNKCJI ANALITYCZNYCH 

XI. Funkcje całkowite
XII. Funkcje meromorficzne
XIII. Funkcje eliptyczne 

Materiały redakcyjne  

Przedmowa, skorowidz nazw, skorowidz nazwisk, spis rzeczy 

 
Home Page   Back